15 oktober Labsessie Citymarketing Van gemeente naar gemeenschap

Veel gemeenten en stichtingen zijn actief met citymarketing. Een groot aantal is hier al vijf tot tien jaar mee bezig. Citymarketing maakt op dit moment hoe dan ook een professionaliseringsslag door. Citymarketeers lopen tegen vragen op als hoe organiseer je citymarketing en hoe ga je om met een toenemende vraag voor profilering tegenover krimpende gemeentelijke budgetten? Wie betalen en wie bepalen? En hoe betrek je als gemeente de gemeenschap bij citymarketing? Naast onze werkzaamheden voor vijf gemeenten in 2014 heeft Bureau Buhrs onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het vakgebied in Nederland en Vlaanderen en presenteert deze tijdens de gratis Lab-sessie Citymarketing: Van gemeente naar gemeenschap op donderdag 15 oktober a.s. in A Lab (Amsterdam).

Bureau Buhrs trapt de Lab-sessie af met een introductie van de BrandStation-methodiek, die de basis vormt voor de positionering en het scherp stellen van het verhaal van de betreffende stad of regio. Kort wordt uit de doeken gedaan welke stappen genomen dienen te worden om tot de positionering te komen. Ook gaan we in op thema’s zoals het creëren van draagvlak onder politiek, ambtelijk apparaat en maatschappelijke partijen, het opzetten van een passende citymarketingorganisatie en financieel kader. Vervolgens presenteert Bureau Buhrs de uitkomsten van een aantal onderzoeken dat ze deed naar de stand van zaken van citymarketing in Nederland en Vlaanderen.

Uiteraard is er ook ruimte voor praktijkcases. Susan Wiltink – beleidsadviseur Vrijetijseconomie en Citymarketing – werkt samen met Michel Buhrs die is aangesteld als kwartiermaker citymarketing. Kampen is genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee 2015 die op 8 juni a.s. wordt uitgereikt. Zij vertelt over hoe de citymarketing van Kampen het afgelopen jaar vorm heeft gekregen. Naast het naar buiten treden en daarmee vergroten van de zichtbaarheid voor het publiek, hebben de gemeente en andere stakeholders gezamenlijk het verhaal (positionering) van Kampen geformuleerd. Ook is een bijzondere samenwerking aangegaan met Wegener Media, die het plaatselijke huis-aan-huisblad volledig vormgeeft in de huisstijl van de citymarketing van Kampen en de naam Kampen.nl heeft gegeven. Om de citymarketing voor de komende jaren zeker te stellen, is de afgelopen maanden een Stichting Kampen Marketing opgericht.

Jeroen Klaasse – wethouder Citymarketing bij de gemeente Diemen – vertelt tot slot over de citymarketing van Diemen. Binnen korte tijd heeft de gemeente Diemen samen met o.a. ondernemers, culturele instellingen en verenigingen de positionering geformuleerd en de vertaalslag gemaakt naar een passend visueel concept dat onlangs is gelanceerd. De komende maanden worden samen met de betrokken partijen meters gemaakt om Diemen op de kaart te zetten.

Na afloop van de Lab-sessie is er ruimte voor discussie, vragen en opmerkingen. We sluiten de Lab-sessie af met een borrel. De Lab-sessie Citymarketing: Van gemeente naar gemeenschap vindt plaats op donderdag 15 oktober a.s. van 15.00 tot 18.00 uur in A-Lab (Overhoeksplein 2, Amsterdam). De inloop start om 14.30 uur. De Lab-sessie is bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in door een e-mail te sturen naar info@bureaubuhrs.nl met naam, werkgever, functie, e-mailadres en telefoonnummer.


← terug