21 september: Lab-sessie organisatie en financiering citymarketing

Hij komt eraan: de eerste lab-sessie rondom het 10-jarig bestaan van Bureau Buhrs. Onder de noemer ‘Citymarketing: van gemeente naar gemeenschap?’ gaan we graag met u in gesprek over belangrijke organisatorische en financiële issues waar gemeenten mee te maken krijgen bij het neerzetten van een structureel citymarketingbeleid. Hoe organiseer je de citymarketing, binnen of juist helemaal buiten de gemeentelijke organisatie? Wat is de rol van ondernemers en andere organisaties daarbij? Hoe doe je dat financieel? Wij maken u deelgenoot van onze ervaringen en ‘lessons learned’. Veel voorbeelden uit de praktijk komen voorbij, o.a. Hoorn, Pijnacker-Nootdorp en Velsen. De afgelopen twee jaar ondersteunden wij zo’n 10 gemeenten bij hun citymarketing. Natuurlijk horen we ook graag uw ervaringen!

Wanneer en waar?
Datum: donderdag 21 september
Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur en borrel tot 18.00 uur)
Locatie: A Lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Programma

Pijnacker-Nootdorp: citymarketing start vanuit de gemeente
door Leonie van der Laan, senior adviseur Bureau Buhrs en citymarketeer a.i.
De citymarketing van Pijnacker Nootdorp is in 2015 gelanceerd en gestart vanuit de gemeente. Na 2 jaar gaf de gemeente citymarketeer a.i. Leonie van der Laan de opdracht om een organisatie voor de citymarketing op te zetten met een bijpassend financieringsmodel. Dat bleek geen eenvoudige klus omdat alle organisatie- en financieringsvormen zowel voor- als nadelen hebben. Zij vertelt hoe zij na gedegen onderzoek gekomen is tot een passend voorstel voor de organisatie en financiering voor de citymarketing van Pijnacker-Nootdorp en welke overwegingen voorbij zijn gekomen.

Hoorn Marketing: ondernemers aan het stuur, de gemeente op de achterbank
– door Ben Tap, wethouder gemeente Hoorn
In 2016 heeft een aantal ondernemers uit Hoorn het initiatief genomen tot citymarketing. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund (ook financieel) maar heeft tot en met de oprichting van een citymarketingorganisatie (die inmiddels een feit is) bewust gekozen voor een rol ‘op de achterbank’. Hoorn Marketing, alhoewel op dit moment nog grotendeels gefinancierd door de gemeente, is van en voor de ondernemers. Wethouder Ben Tap motiveert de keuze voor deze rol van de gemeente en de verwachtingen die hij daarbij heeft voor de toekomst van Hoorn Marketing.

Citymarketing: van gemeente naar gemeenschap?
– door Michel Buhrs, directeur Bureau Buhrs en citymarketeer Velsen
Betoogde Bureau Buhrs een paar jaar geleden nog dat de gemeenschap altijd een doorslaggevende rol moet krijgen in de organisatie en financiering van de citymarketing, nu denkt het bureau hier genuanceerder over. Daarom is de uitroepteken achter de zin vervangen door een vraagteken. Directeur Michel Buhrs legt u op basis van praktijkvoorbeelden en –lessen een aantal prikkelende stellingen voor over citymarketing en de organisatie ervan.

Tot slot: plenaire discussie en borrel
We eindigen de lab-sessie met een plenaire discussie. De sprekers gaan in gesprek met elkaar, met een panel van ervaringsdeskundigen en met deelnemers in de zaal over de issues die voorbij zijn gekomen. Traditiegetrouw sluiten we ook deze lab-sessie af met een goede borrel!

Mis ‘m niet!
Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. Bent u erbij? Laat het ons uiterlijk 18 september weten via info@bureaubuhrs.nl.

Meer lab-sessies!
In november 2017 volgt een lab-sessie over leisure en begin 2018 een lab-sessie over participatie, omgevingswet en belevingswerelden. De exacte data maken we snel bekend. De lab-sessies zijn bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, corporaties, ondernemersverenigingen, toeristische organisaties, kennisinstituten en ontwikkelaars.


← terug