Belevingswerelden Amsterdam

AMSTERDAM VERDIEPT ZICH IN BELEVINGSWERELDEN

Welke belevingswerelden hebben de inwoners van Amsterdam en hoe gebruik je dat effectief in je communicatie en participatie met deze inwoners? Daarin verdiepten twintig communicatieadviseurs van de gemeente Amsterdam zich afgelopen december. Dit gebeurde tijdens een training van Bureau Buhrs op basis van de methodiek De burger is ook een mens.

De kracht van deze methode is dat we weten hoe inwoners benaderd of betrokken willen worden doordat we hun belevingswerelden kennen. Binnenkort wijst de gemeente Amsterdam een aantal pilotprojecten aan. Hierin gaat de gemeente de methodiek in de praktijk brengen. Na de training heeft Amsterdam de dataset belevingswerelden voor de gehele gemeente ingekocht bij onderzoeksbureau SAMR, die de data verzamelt en beheert.

Tijdens de training bleek dat de communicatieadviseurs van de gemeente zelf (bijna) allemaal in dezelfde belevingswereld vallen. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. Het betekent immers dat je als adviseur over je eigen normen, waarden en voorkeuren moet kunnen stappen om goed met diverse belevingswerelden te communiceren.

U kunt hier een gratis exemplaar aanvragen van de brochure De burger is ook een mens. Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden.


← terug