Participatieplan

Bewoners betrekken bij aanpak woonwijk Diemen

De gemeente Diemen heeft Bureau Buhrs gevraagd hoe zij de bewoners van een woonwijk het beste kunnen informeren en betrekken bij de aanpak van de openbare ruimte. Bureau Buhrs maakt hiervoor een communicatie- en participatieplan. Door de slappe bodem is de woonwijk verzakt. Om te voorkomen dat er beschadigingen aan het riool of kuilen in het wegdek ontstaan, wordt de wijk opgehoogd. Dit biedt tegelijkertijd de kans om de openbare ruimte te verbeteren.

Belevingswerelden en interviews
Het idee is om samen met de bewoners te bekijken welke verbeteringen gewenst én mogelijk zijn. Bureau Buhrs maakt hiervoor een communicatie- en participatieplan. Hierin staat op welke manier bewoners het beste geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld door samen met bewoners te kijken naar de verlichting, de bestrating, het parkeren, de speelplaatsen en het groen. Wat speelt er in de wijk? Waar hebben de bewoners behoefte aan? Bij het opstellen van het plan maken we gebruik van een analyse van de belevingswerelden van de bewoners, nemen we interviews af met projectbetrokkenen en voeren we deskresearch uit.


← terug