Leefstijlen: Klussen in huis, of los op een festival?

Welke keuze iemand maakt wordt beïnvloed door zijn of haar leefstijl. Mountainbiken in de bossen, of fietsen in de polder? Naar het theater, of naar een street art expo? Wat kiest een ‘Plezierzoeker’? en wat past het best bij een ‘Inzichtzoeker’?
Met dit soort vragen gingen we donderdag 8 november aan de slag met zo’n 50 deelnemers van de Labsessie over de nieuwe Leisure Leefstijlen die we samen met collega-bureau SAMR Marktvinders organiseerden.

Iedere leefstijl z’n eigen behoeften en waarden
Na een warm welkom door Michel Buhrs introduceerden Diede van Delft van SAMR Marktvinders en Leonie van der Laan van Bureau Buhrs de 7 nieuwe Leisure Leefstijlen: Avontuurzoekers, Plezierzoekers, Harmoniezoekers, Verbindingzoekers, Rustzoekers, Stijlzoekers en Inzichtzoekers. Iedere leefstijl heeft andere behoeften en waarden die belangrijk zijn in de vrije tijd. Zo is een Inzichtzoeker met name op zoek naar rust en ruimte, terwijl de Plezierzoeker en de Harmoniezoeker vooral behoefte hebben aan gezelligheid. De Plezierzoeker beleeft die gezelligheid het liefst met grote groepen vrienden, de Harmoniezoeker hecht juist veel waarde aan plezier met het gezin.

Schakelen van oude naar nieuwe leefstijlen
Linda Seikritt van Gemeente Lelystad vertelde vervolgens hoe leefstijlen in Lelystad ingezet worden om leisuregebieden elk een eigen profiel te geven die past bij een specifieke doelgroep. Zo zijn verschillende gebieden complementair aan elkaar. De gebiedsprofielen waren gebaseerd op de oude Leisure Leefstijlen, dus bij de komst van de nieuwe leefstijlen moest Gemeente Lelystad even omschakelen. Bureau Buhrs collega Leonie hielp hen door voor elk gebied de passende nieuwe leefstijlen in kaart te brengen. Dat deed ze op basis van onderliggende waarden: op basis van welke waarden is destijds gekozen voor een doelgroep? Welke nieuwe leefstijl sluit aan op die waarden?

Zelf aan de slag met Leisure Leefstijlen
Dat elke leefstijl andere waarden heeft kwam ook naar voren tijdens de werksessie. In zes groepen gingen we met elkaar aan de slag om de leefstijlen verder te duiden aan de hand van foto’s en uitspraken. Daarbij ontdekten we dat een Stijlzoeker eerder in een luxe hotel zou slapen dan op een camping en dat de Rustzoeker het liefst lekker thuis blijft. Een Inzichtzoeker gaat graag naar een museum om nieuwe kennis op te doen en zichzelf te ontplooien. Een Verbindingzoeker besteedt zijn vrije tijd ook graag nuttig, maar zet zich daarbij graag in voor een ander.
Leefstijlen hebben ook invloed op communicatie. De Avontuurzoeker luistert graag naar 3FM, terwijl de Rustzoeker liever Radio 1 op zet. Een Inzichtzoeker zal eerder de Trouw lezen dan de Telegraaf en de Stijlzoeker wil op een andere toon aangesproken worden dan bijvoorbeeld de Verbindingzoeker. Dat is nuttige informatie voor communicatie- en marketing doeleinden!

Nuances maken het verschil
Op de vraag van dagvoorzitter Carlijn Leenders hoe men het vond om op deze met de nieuwe leefstijlen te werken was het antwoord uit de zaal unaniem: “Heel erg leuk en interessant!”, maar ook: “Soms is het nog best lastig.” Bij sommige foto’s was het heel snel duidelijk bij welke leefstijl deze het beste pasten, bij andere foto’s was het wat lastiger. De Verbindingszoeker en de Inzichtzoeker bleken het lastigst te duiden. Door met elkaar in gesprek te gaan leerden we dat het vooral gaat om de context van de plek, het aanbod en de inrichting en dat kleine nuances bepalen of een bepaalde vrijetijdsactiviteit of plek eerder bij de ene of de andere leefstijl past.
Door de belevingswereld van uw doelgroep te leren begrijpen kunt u het gedrag van de doelgroep ook beter voorspellen en beïnvloeden door op een passende manier te communiceren, een gebied in te richten en het juiste aanbod te programmeren.

Tijdens de borrel was er genoeg stof om na te praten en terug te kijken op een geslaagde middag!

Leefstijlvinder.nl
Nieuwsgierig naar de leefstijlen van uw doelgroepen? Kijk dan op www.leefstijlvinder.nl. Daar kun je aan de hand van een postcode de leefstijlen van uw doelgroep of verzorgingsgebied in kaart brengen. Ook is er uitgebreide informatie te vinden over alle leefstijlen. SAMR Marktvinders ontwikkelde deze website en alle onderliggende data in opdracht van 8 provincies.


← terug