Een punt gemaakt voor citymarketing .IJmuiden

Normaal zetten wij, in het creatieve concept, een punt vóór IJmuiden, maar nu doen we dat er achter. Na een aantal jaar bouwen staat de citymarketing inmiddels als een huis en hebben wij deze overdragen aan de nieuwe stichting Velsen Citymarketing. Omdat wij sinds 2015 de citymarketing hebben opgebouwd en we daar best trots op zijn, nemen wij jullie graag mee in een lijstje hoogtepunten.

Doelstellingen
De overkoepelende doelstelling van citymarketing IJmuiden is zoals bij zoveel andere gemeenten: het behouden en aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers. Deze doelstelling valt voor Velsen uiteen in de subdoelstellingen:

1. Versterken identiteit, verbeteren imago
2. Versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders
3. Vergroten economische spin-off

Eerste strategische beslissing die direct is genomen, was de keuze voor IJmuiden als naamdrager van de gemeente Velsen, vanwege de bekendheid van IJmuiden, omdat de grootste opgave daar ligt en omdat uit onze nulmeting bleek dat mensen nauwelijks wisten waar Velsen lag.

Positioneren en profileren
Bij het bepalen van strategie en uitvoering hebben wij constant bovenstaande doelstellingen leidend laten zijn voor de inzet van middelen en acties. Zo stelden wij in een vroeg stadium samen met stakeholders de positionering van IJmuiden vast:

IJmuiden is dé havenstad om te wonen, werken en recreëren: mede door de gunstige ligging aan zee, Nationaal Park en haven en vlakbij Amsterdam, Haarlem en Schiphol. Met de visserij, groeiende offshore en sterke maakindustrie getypeerd door innovatie en duurzaamheid, een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod en veel mogelijkheden voor actieve recreatie aan de kust en in het groen.

Deze positionering zijn wij vervolgens gaan ‘laden’. Het ontwikkelde creatief concept .(punt)IJMUIDEN werd de naamdrager voor een jaarlijks festival, voor magazines, voor commercials en nog veel meer. Door bewoners, ondernemers en andere stakeholders het verhaal van IJmuiden te laten vertellen in het .IJmuiden magazine, in promotiefilmpjes, op social media en op de website ontstond een breed draagvlak, veel enthousiasme en een geloofwaardige boodschap. Want zij zijn uiteindelijk de beste ambassadeurs van de stad. In 2018 hebben wij ook een speciaal magazine voor ondernemers en bedrijven ontwikkeld. Genoeg inspiratie voor de inhoud, want de maakindustrie en het ondernemersklimaat zijn hier enorm groot en innovatief.

Om bezoekers te trekken hebben wij afgelopen zomer een guerrilla actie georganiseerd. Hiermee maakten we de goede bereikbaarheid van het strand van IJmuiden beter bekend in Haarlem en Amsterdam. Grote vrolijk aangeklede Amerikaanse strandbussen reden meerdere keren gratis vanuit deze steden tot aan het zand. Deze actie genereerde ontzettend veel aandacht en publiciteit in de media. Door de inzet van deze, en vele andere, middelen en acties ontstond breed draagvlak voor citymarketing, ook omdat de gemeente liet zien dat het voor haar ‘menens’ was. Daardoor raakten steeds meer partijen en personen enthousiast voor de citymarketing.

Samenwerking met stakeholders
Citymarketing werkt ook als bindmiddel voor activiteiten in de gemeente. Bureau Buhrs werkt daarom graag met haar eigen Alliantie Labs. Hiermee verbinden wij partijen aan elkaar door vraag en aanbod te combineren waardoor nieuwe allianties, producten, marktcombinaties en arrangementen ontstaan. In het Alliantie Lab staat effectieve co-creatie en realisatie centraal. Welke synergieën zijn mogelijk? Hoe kunnen we onderlinge verbanden leggen? Welke acties, initiatieven of projecten kunnen hieruit ontstaan? In een drietal Alliantie Labs zijn tientallen samenwerkingen ontstaan in de Velsense samenleving op de terreinen van wonen, werken en bezoeken.

Hoe verder?
Maar vooral zijn wij heel trots dat Stichting Citymarketing Velsen per 1 januari 2019 formeel de touwtjes in handen heeft en de regie van de gemeente heeft overgenomen. Door onder andere de zichtbaarheid van de citymarketing, voerden wij hele succesvolle één op één gesprekken met kandidaatsbestuursleden die graag zitting namen in het bestuur. Dit bestuur, met ijzersterke vertegenwoordigers uit het Velsense cultuur- en bedrijfsleven, gaat de koers van de organisatie bepalen. Het dagelijkse reilen en zeilen is de verantwoordelijkheid van de nieuwe aangestelde citymarketeer Friso Huizinga. Een IJmuidenaar in hart en nieren. Hij is fulltime aan de slag om IJmuiden nog beter op de kaart te zetten. En de eerste resultaten liegen er niet om!

We zijn niet voorgoed weg uit IJmuiden, want wij blijven op de achtergrond betrokken voor eventuele ondersteuning. Maar ons grote werk is klaar. Wij kijken terug op een hele fijne periode en willen graag al onze contactpersonen in Velsen en daarbuiten bedanken voor de zeer prettige samenwerking.

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem gerust contact op met Michel Buhrs via buhrs@bureaubuhrs.nl


← terug