Participatie onder de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Participatie is al ruim tien jaar de core business van Bureau Buhrs. De nieuwe wet brengt grote veranderingen met zich mee voor ons werkgebied. Lang leek het erop dat de omvang van de verandering niet bij alle betrokkenen was doorgedrongen, maar inmiddels zijn de bellen wel gaan rinkelen. Overheden, ontwikkelaars en adviesbureaus zijn inmiddels wakker: Bureau Buhrs bereidt zich net als iedereen voor op de nieuwe wet. De vraag is wat we kunnen verwachten op het gebied van participatie?

Wat is nieuw?
Participatie wordt minder vrijblijvend. Voortaan zal het een verplichting zijn om bij de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan te motiveren hoe de omgeving is betrokken. Dat dient bovendien eerder te gebeuren. De Omgevingswet vraagt om een andere houding van ambtenaren en initiatiefnemers. Voorop staat dat meer mag worden overgelaten aan de samenleving. Participatie krijgt een centrale rol als vereiste voor een aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Initiatiefnemers moeten aangeven of en hoe zij belanghebbenden hebben betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Het is vervolgens aan de overheid om deze informatie af te wegen.

De volgende stap in participatie
De nieuwe wet is de realisatie van een wezenlijk uitgangspunt: onze leefomgeving is van en voor de mensen die haar bewonen, bewerken en beleven. De wet vraagt meer op het gebied van participatie, maar vertelt niet hoe we dit moeten aanpakken. Participatie is immers maatwerk. Dit stelt ambtenaren en initiatiefnemers voor een flinke uitdaging. Wij weten uit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van participatietrajecten dat het organiseren van participatie verre van eenvoudig is. De Omgevingswet brengt met zich mee dat het belang van participatie nog verder toe zal nemen.

In vijf stappen tot succesvolle participatie
Participatie betekent mensen de ruimte geven om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Het is onze ervaring dat succesvolle participatie binnen de juiste kaders tot meer draagvlak leidt en de kwaliteit van het plan ten goede komt. Maar wat maakt participatie succesvol?

Vereisten voor een succesvol participatietraject zijn een gedegen voorbereiding en maatwerk. Bureau Buhrs biedt een raamwerk om met het beantwoorden van vijf vragen een voorbereiding op maat te maken voor elke participatieopgave. Het raamwerk biedt handvatten om de opgave helder te krijgen en daarna keuzes te maken die passen bij de specifieke situatie. De vragen dwingen om stap voor stap de belangrijkste uitgangspunten te overwegen:

  • In welke fase bevindt het proces zich?
  • Wat wilt u bereiken met participatie?
  • Wordt aan de randvoorwaarden voldaan?
  • Welk type participatie past daarbij?
  • Wat wordt dan de rol van de burger?

Is het zo eenvoudig?
Nee. Participatie is maatwerk. Elke vraag van het raamwerk kent haar eigen variabelen. Hierin nemen wij je graag mee. In een serie verdiepende artikelen gaan we in op de ins en outs van participatie onder de Omgevingswet.

De artikelen persoonlijk ontvangen? Dat kan! Schrijf je hier in.

Nu al meer weten? Vraag gratis onze brochure ‘De burger is ook een mens’ aan of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

020-6325805
info@bureaubuhrs.nl


← terug