De organisatie van citymarketing: ‘no size fits all’

Elke gemeente die met citymarketing bezig is, komt vroeg of laat voor de vraag te staan: ‘Hoe organiseren we het, binnen of juist buiten de gemeentelijke organisatie?’ Dat het antwoord op deze vraag voor elke gemeente anders is, heeft Bureau Buhrs ervaren. No size fits all. Bij bijna iedere gemeente die we hierover adviseerden, kwamen we tot een ander organisatievoorstel. Van stichtingen met uitsluitend ondernemers in het bestuur tot en met gemeenten die de citymarketingactiviteiten geheel intern organiseren en uitvoeren.

Ondernemers betrekken
Meestal is de vraag achter de vraag over de organisatievorm: ‘Hoe betrekken we ondernemers en andere partijen bij de citymarketing?’ Die betrokkenheid is namelijk een van de succesfactoren van citymarketing. Ondernemers en andere stakeholders zijn belangrijke ambassadeurs. Zij zijn zowel consumenten als producenten. Ze bepalen mede de identiteit, het imago en de ontwikkeling van je stad/dorp.

Organisatie los van de gemeente
Een voor de hand liggend antwoord is dan ook om een citymarketingorganisatie op te zetten waarin ondernemers in de lead zijn. Een organisatie los van de gemeente. Dat immers zorgt voor meer draagvlak, medewerking en betrokkenheid. Ook is het gemakkelijker (financiële) afspraken te maken met lokale samenwerkingspartners of toeleveranciers.

Formele rol niet altijd nodig
Maar zo’n formele rol van ondernemers in de citymarketingorganisatie is niet altijd nodig, gewenst of mogelijk. In de praktijk blijkt namelijk dat de keuze voor een organisatievorm, en de rol van de gemeenschap daarin, afhangt van heel veel factoren. Waaronder het doel en de ambitie van de citymarketing, de relatie tussen de gemeente en stakeholders, de kwaliteit en de bereidheid van ondernemers en de (wijze van) financiering.

Andere manieren van samenwerking
Daarnaast zijn er tal van andere manieren om met ondernemers en organisaties samen te werken bij de citymarketing. Zo kun je bestaande evenementen en activiteiten van ondernemers en organisaties met elkaar verbinden, promoten en daardoor versterken. Je kunt allianties tussen partijen uit de stad stimuleren zodat ze gezamenlijk activiteiten en evenementen voor de stad oppakken. Of je kunt een (financiële) bijdrage leveren aan ondernemersinitiatieven die de stad op de kaart zetten.

White paper
Bureau Buhrs werkt aan een white paper over de organisatie en financiering van citymarketing. De informatie die we tijdens onze lab-sessie over dit onderwerp op 21 september jl. hebben gepresenteerd en de inbreng van deelnemers gebruiken we hiervoor als input en inspiratie. Stuur een e-mail naar info@bureaubuhrs.nl als u geïnteresseerd bent in de publicatie hiervan.


← terug