Participatie belevingswerelden omgevingswet

Participatie vanuit belevingswerelden: een wereld te winnen

Het is je vast ook wel eens opgevallen: dat op inspraakavonden, inloopavonden of participatiebijeenkomsten van gemeenten vaak een klein groepje ‘usual suspects’ komt. Hoe komt dat toch? Willen die andere mensen dan niet participeren? Het antwoord is: jazeker wel, maar niet op de manier zoals die avond is georganiseerd. Deze inwoners voelen zich niet aangetrokken tot de opzet en de vorm van de bijeenkomst. En dus komen ze niet.

Verschillende voorkeuren van participatie
Mensen blijken heel duidelijke voorkeuren te hebben voor een manier van participeren. Sommige mensen houden ervan als de gemeente of het waterschap ze op een gelijkwaardige manier benadert. Deze mensen vinden het heerlijk om vroeg in het proces ideeën te opperen, bijvoorbeeld door middel van een brainstorm. Andere mensen lopen daar juist met een grote boog omheen. Zij voelen zich alleen op hun gemak als ze één op één met iemand in gesprek kunnen gaan, op een vertrouwde plek (denk aan een huiskameropstelling). Nog weer andere mensen komen alleen als de wethouder er ook is en als de bijeenkomst een zakelijk karakter heeft: kort en efficiënt. En het moet duidelijk zijn wat er met de resultaten gebeurt.

Vier belevingswerelden
Wat verklaart nou het verschil? Het normen- en waardenkader van de mensen. Wij noemen dat graag belevingswerelden. Die belevingswerelden bepalen onbewust wat mensen prettig vinden, wat hun voorkeuren zijn en zijn belangrijk in het nemen van beslissingen. Grofweg onderscheiden we vier belevingswerelden:
• Vind jij avontuur, persoonlijke groei en ontwikkeling belangrijk? Dan pas je bij de rode belevingswereld.
• Ben jij juist ambitieus, houd jij van dure, mooie spullen en van zelf de regie hebben over je leven? Dan behoor je waarschijnlijk tot de blauwe belevingswereld.
• Staat voor jou je gezin, gezelligheid en harmonie centraal in je leven? En ben je eerlijk en spontaan? Dan is de gele belevingswereld vast jouw wereld.
• Is jouw levensmotto ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg? Houd jij van zekerheid, veiligheid en rust? Dan behoor je bij de groene belevingswereld.

Geen stickertje
Als je weet volgens welke belevingswerelden mensen denken, kun je de communicatie en participatie er helemaal op inrichten. Klinkt het superhandig? Ja, dat is het ook! Er is namelijk een wereld te winnen als je de belevingswerelden gebruikt bij participatie. De vraag is hoe je erachter komt tot welke belevingswereld mensen horen. Mensen hebben immers geen stickertje op hun voorhoofd staan?

Beste benadering
Gelukkig zijn de gegevens van de belevingswerelden van Nederland tot op postcodeniveau in kaart gebracht. Met die gegevens heb je kennis over hoe inwoners in jouw wijk, stad of gemeente denken en handelen. En met de methodiek ‘De burger is ook een mens’ van Bureau Buhrs en onderzoeksbureau SAMR weet je hoe je inwoners het beste kunt benaderen en betrekken.

Meer weten?
Juist met de komende omgevingswet moeten gemeenten, provincies en waterschappen echt werk maken van participatie van inwoners. Wij helpen graag om dat tot een succes te maken en die wereld(en) voor je te winnen! Meer weten? Neem contact met ons op voor een gesprek, advies of een brochure: info@bureaubuhrs.nl of 020-6325805. Of kom naar onze Lab-sessie over participatie op donderdag 1 februari van 14.30 tot 17.00 uur op de Overhoeksplein in Amsterdam. Aanmelden kan via info@bureaubuhrs.nl.


← terug