Branding toekomstige zorg-woonlocatie Hoofddorp

Holmkwartier is de naam voor de toekomstige zorg-woonlocatie van zorggroep Amstelring in Hoofddorp. Een ontwikkeling die plaats gaat vinden op het terrein waar zich nu nog woonzorgcentra Bornholm en Eijkenhove bevinden. De nieuwe naam is gebaseerd op het merkverhaal van de nieuwe zorgwoonlocatie, dat Bureau Buhrs samen met Amstelring en bewoners/cliënten heeft gemaakt. Kernwoorden hierin zijn comfort, ontmoeting, geborgenheid, zorgzaamheid en prettig samen leven. Ook de centrale rol van de locatie voor de aangrenzende wijken en de uitbreiding van woningen en voorzieningen zijn belangrijk. Niet alleen bewoners van het verpleeghuis, maar ook inwoners van de wijk moeten zich hier thuis gaan voelen. Het merkverhaal kun je lezen op de onlangs gelanceerde website www.holmkwartier.nl.

Branding als basis
Een digitale positioneringsworkshop met directe betrokkenen werd gebruikt als input voor het merkverhaal. Samen methet creatieve concept is dit verhaal verwerkt in een uitgebreid brandbook. De branding dient ook als basis voor het participatie- en communicatietraject, gericht op omwonenden en de toekomstige marketingcommunicatie richting potentiële bewoners en gebruikers van Holmkwartier. Vanuit het ‘paraplumerk’ Holmkwartier worden nieuwe namen en proposities ontwikkeld voor bijvoorbeeld het nieuwe woonzorgcentrum, welzijnsactiviteiten, commerciële activiteiten en het woonprogramma.


← terug