Citymarketing

Citymarketing Dronten onder de loep

Gemeente Dronten heeft Bureau Buhrs gevraagd om de citymarketing van Dronten onder de loep te nemen. Het gaat hierbij vooral om de vraag of de gevolgde koers nog de juiste is en het maken van scherpe keuzes: op welke manier moet gemeente Dronten zich positioneren voor bewoners, bedrijven en bezoekers? Bureau Buhrs gaat in korte tijd de juiste koers vaststellen en vertaalt dit in een uitvoeringsplan voor 2016 en 2017.

Gesprekken met stakeholders
Om te bekijken of de koers nog de juiste is en welke eventuele aanpassingen nodig zijn, voert Bureau Buhrs verschillende gesprekken met wethouders, beleidsmedewerkers en ondernemers. Leidraad voor de gesprekken zijn de stappen uit onze BrandStation-methodiek en dan vooral de positioneringsdriehoek. Dus wat zijn de sterke punten van Dronten, wie zijn de inwoners, ondernemers en bezoekers en waarin onderscheidt Dronten zich van concurrerende gemeenten?

Brandsheet
Op basis van deze gesprekken en aanvullend deskresearch stellen we een brandsheet op met het verhaal van Dronten en de doelgroepen, de kernkwaliteiten, merkwaarden en positionering. Vervolgens vertalen we dit door naar een uitvoeringsplan voor 2016 en 2017 met concrete acties, middelen en evenementen.

Landelijke evenementen
Evenementen spelen een belangrijke rol in gemeente Dronten; denk aan Lowlands, Defqon, de Nederlandse Clubkampioenschappen Wielrennen, maar ook Mudmasters, de Meerpaaldagen en de Tulpenroute. Grote evenementen met een landelijke en regionale aantrekkingskracht. Daarnaast zijn er tal van kleinere evenementen die een lokale functie vervullen. Gemeente Dronten stelde Bureau Buhrs dan ook de vraag hoe evenementen gestructureerd en georganiseerd moeten worden binnen de citymarketingorganisatie. De wens is om meer afstemming en samenwerking te realiseren tussen de evenementen(organisatoren).


← terug