toeristische visie Maassluis | Bureau Buhrs

Fundament voor citymarketing Maassluis

De gemeente Maassluis heeft Bureau Buhrs gevraagd voor een frisse en kritische blik op de citymarketing van de historische havenstad. Met de citymarketing wil Maassluis haar unieke kwaliteiten beter onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen. Bureau Buhrs adviseerde over de organisatiestructuur en financiële zaken, en maakte een uitvoeringsplan.

Rijke historie
Maassluis is een compacte maritiem cultuur-historische stad in het groene achterland van de Rotterdamse en Haagse stedelijke omgeving. De stad heeft een bijzonder rijke historie in de sleepvaart die bij een bezoek aan de stad en haven direct opvalt. Verder zijn er in het nabije groene Midden Delflandgebied veel mogelijkheden voor een actief en ontspannen dagje of weekendje uit.

Promotie en samenwerking
Om de kwaliteiten van Maassluis beter voor het voetlicht te brengen voor haar eigen bewoners, (nieuwe) bedrijven en (nieuwe) bezoekers, vroeg de gemeente Bureau Buhrs als eerste om een visie op de toeristische marketing van de stad. De vervolgstap is om de promotie en samenwerking te professionaliseren. Daarom hebben gemeente Maassluis en de Stichting Promotie Maassluis het initiatief genomen voor het schrijven van een citymarketingplan. Er is bij alle betrokken organisaties een blijvende behoefte aan lange termijn-beleid en een eenduidige structuur voor samenwerking.

Organisatie en financiering
Maassluis heeft Bureau Buhrs gevraagd om vanuit een frisse en kritische blik de visie te structureren en het plan aan te scherpen. Hierbij zijn de doelgroepen uit de omgeving centraal gesteld. Op basis van eigen onderzoek en ervaring leverde Bureau Buhrs Maassluis advies bij het vraagstuk over hoe dit georganiseerd en gefinancierd kan worden. Bovendien is een voorstel gedaan voor het opstellen van een praktisch uitvoeringsplan. De gemeente kan met deze praktische aanvullingen en suggesties verdere stappen maken om Maassluis onderscheidend te positioneren, zowel binnen de gemeente als in de regio.


← terug