Diemen zet wind en zon op de kaart!

Waar in Diemen is er ruimte voor windmolens en zonnevelden? Deze vraag legde de gemeente inwoners voor tijdens twee digitale bijeenkomsten en in een digitale enquête. De belangstelling voor dit onderwerp bleek groot. Meer dan 250 bewoners deden mee aan de bijeenkomsten en in de eerste dagen vulden al meer dan 100 mensen de enquête in. Bureau Buhrs begeleidde de gemeente bij de bijeenkomsten en verzorgde de intensieve communicatiecampagne die eraan vooraf ging.

Heel Nederland duurzaam
Heel Nederland wil in 2030 een groot deel van de energie duurzaam opwekken. Dit wordt vastgesteld in regionale energiestrategieën (RES). Diemen gaat hieraan bijdragen en staat op het punt locaties te kiezen waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. Inwoners van de gemeente mochten hierover meedenken.

Waardevolle inzichten
De communicatiecampagne leverde veel respons op. Veel inwoners deden mee aan de twee digitale bijeenkomsten en de daaropvolgende digitale enquête. De deelnemers waardeerden de uitgebreide informatie en de zorgvuldige beantwoording van hun kritische vragen. Voor de gemeente gaf dit traject inzicht in de behoeften en zorgen van de omwonenden van de zoeklocaties en overige bewoners van Diemen en de randgemeenten, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast en invloed op de natuur. Deze inzichten vormen een belangrijk onderdeel van de op te leveren gebiedspaspoorten voor de RES 1.0 van Diemen, die per zoekgebied de kansen en belemmeringen weergeven.


← terug