Gorinchem aan de slag met de Omgevingswet

Hoe kunnen we communicatie en participatie inzetten bij de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Gorinchem? De komende maanden gaan we samen met de medewerkers van de gemeente aan de slag om een communicatie- en participatiestrategie voor het programma Omgevingswet uit te werken en in de praktijk te brengen. Dat doen we langs drie sporen. We organiseren het gesprek met de stad voor het opstellen van de Omgevingsvisie, we gaan over naar gebiedsgericht werken (en dus gebiedsgericht communiceren), en we onderzoeken hoe we de communicatie effectiever kunnen aanpakken en efficiënter kunnen organiseren in de interne organisatie.

Een nieuwe strategie
Hoe nemen we de inwoners van de stad in zo begrijpelijk mogelijke taal mee in de veranderingen die er te wachten staan? En hoe bereiken we specifieke doelgroepen? Die vragen staan centraal in de communicatie- en participatiestrategie die we samen met de medewerkers van de gemeente opstellen. Maar ook kijken we hoe we de interne organisatie, raadsleden en college mee kunnen nemen in de ontwikkelingen, nu en straks na inwerkingtreding. Met deze nieuwe strategie wil de gemeente een professionaliseringsslag maken in de manier waarop zij met de stad in gesprek is en samenwerkt.

Gesprek met de stad
We brengen de nieuwe strategie meteen in de praktijk in het ‘gesprek met de stad’ voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Wat voor stad wil Gorinchem zijn? Over deze vraag gaan we de komende maanden in gesprek met bewoners en stakeholders. Om zo te komen tot een gedragen toekomstbeeld, initiatieven om daar aan bij te dragen en de trots om dit verhaal verder uit te dragen! De uitkomsten van dit traject vertalen we vervolgens naar een Omgevingsvisie.


← terug