Dordtse spelregels voor initiatiefnemers

De gemeente Dordrecht wil bewoners en ondernemers meer ruimte bieden om hun eigen ideeën uit te voeren, voor hun straat, hun buurt of zelfs voor de gehele stad. Bureau Buhrs ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de relevante ‘spelregels’ voor alle betrokken partijen. Deze spelregels bieden de gewenste duidelijkheid en zijn flexibel genoeg om mee te bewegen met toekomstige veranderingen in de stad.

De eerste fase van de opdracht bestond uit het opstellen van een conceptversie van deze spelregels. Hiervoor werd gebruik gemaakt van ervaringen en onderzoek. Binnenkort zal samen met de stad van deze conceptversie een definitieve versie worden gemaakt. Hiertoe worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, op stads- en op wijkniveau. Input zal ook worden verzameld door een campagne via sociale media #WijmakenDordt en de inzet van een digitaal burgerpanel.


← terug