Een pakkend verhaal voor een nieuw stukje Ede

Hoe zorg je dat een wijk, waar pas over 5 jaar gebouwd wordt, nu al gaat leven? Bureau Buhrs is gevraagd het gebiedsconcept voor Ede Kernhem Noord te ontwikkelen; een allesomvattend verhaal in woord en beeld voor een nieuw stukje Ede. Dit verhaal moet bestaande en nieuwe doelgroepen aantrekken én wordt de drager voor het integrale ontwikkelingsplan en de verdere gebiedsontwikkeling. Dat doen we interactief met verschillende belanghebbenden, en in samenwerking met de gemeente Ede en landschaps- en stedenbouwkundig bureau Delva. De gemeente Ede werkt in Kernhem Noord aan een mooi nieuw stukje Ede. Heel belangrijk voor de gemeente want er is nu en in de komende jaren een grote behoefte aan nieuwe, vooral betaalbare woningen. Het gebied Kernhem Noord aan de landelijke noordkant van de gemeente moet ruimte bieden aan 2500-2700 woningen voor een gevarieerde groep woningzoekenden uit Ede en omgeving. Zij wonen straks plezierig samen in een groene, gezonde en toekomstbestendige wijk waarvan de bijzondere landschapselementen behouden zijn.


← terug