Branding Spoorzone Arnhem-Oost

Bureau Buhrs gaat aan de slag met het ontwikkelen van de gebiedsbrand voor de grootschalige gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem-Oost. Met deze gebiedsontwikkeling start gemeente Arnhem haar verstedelijkingsstrategie, waarbinnen 16.000 woningen gebouwd moeten worden binnen de bestaande stad. Spoorzone Arnhem-Oost heeft de ruimte om een groot deel van deze woningen te realiseren. Maar het gaat in Spoorzone Arnhem-Oost om meer! De gebiedsontwikkeling zal bijdragen aan meer sociale verbinding en trots, aanpak van maatschappelijke opgaven, aansluitende werkgelegenheid, aanleg van grootschalig groen, duurzame mobiliteit en een betere samenhang tussen de verschillende deelgebieden binnen de Spoorzone. Aan ons om – samen met de stakeholders in de deelgebieden – te bepalen wat dit betekent voor de branding van het gebied. Zowel in woord – het verhaal van de  Spoorzone – als in beeld met een bijpassende huisstijl.


← terug