Energie besparen met ‘Meer Meters maken’

De stijgende energieprijzen leiden tot energie-armoede bij meer dan een half miljoen huishoudens. Dit zijn voor een groot deel sociale huurders. Bureau Buhrs zorgt voor pakkende communicatie rond het project ‘Meer Meters maken’, een initiatief van de Woonbond, Aedes en adviesbureau Quintens. Doel van dit project is dat zoveel mogelijk huurders een fysieke display krijgen. Gekoppeld aan de slimme meter geeft zo’n display inzicht in het energieverbruik. Huishoudens kunnen zo’n 5% (tussen de 50-100 per jaar) op hun energiekosten besparen. ‘Meer Meters maken’ stimuleert woningcorporaties en gemeenten de displays aan hun huurders te geven of uit te lenen.

Al eerder ontwikkelde Bureau Buhrs samen met Woonbond, Aedes en Quintens een communicatiestrategie, gebaseerd op gedragskundige inzichten. Aantrekkelijke communicatietools moeten huurders over de streep trekken het display ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarnaast wordt ingezet op de intermediaire rol van woningcorporaties, gemeenten en installatiebureaus. Inmiddels is Bureau Buhrs begonnen met de uitvoering van de strategie en ontwikkelt communicatiemiddelen waaronder een creatief concept en een nieuwe website. ‘Meer Meters maken’ wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK.


← terug