Flevoland maakt toeristische ambities waar

De provincie Flevoland zet de komende tijd concrete stappen om haar haar toeristische ambities waar te maken. Die ambities zijn onder andere de verdere professionalisering van de sector, meer samenwerking tussen partijen en een betere toeristische beleving van de Flevolandse iconen. Met deze stappen werkt Flevoland toe naar een gerichte toeristische aanpak. Een aanpak die ervoor moet zorgen dat Flevoland een nog aantrekkelijkere bestemming wordt, ook nu alle Nederlanders die door de corona-crisis in eigen land op vakantie gaan. Bureau Buhrs begeleidt de provincie hierbij.

In 2019 ontwikkelde Bureau Buhrs samen met provincie Flevoland, Visit Flevoland en de zes Flevolandse gemeenten het Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Hierin werden de toeristische ambities van Flevoland in kaart gebracht. Nu zet Flevoland onder begeleiding van Bureau Buhrs de volgende stap: het waarmaken van deze ambities. Door in concrete stappen meer focus aan te brengen en de ontwikkelopgaven op te pakken, maken we het verhaal van Flevoland als New Land – gemaakt voor en door mensen -, beter zichtbaar en voelbaar voor toeristen.

Samen met partners
De provincie, Visit Flevoland, de zes gemeenten en belangrijke partners uit de sector zetten deze concrete stappen samen. De komende maanden inventariseren we met deze partners het huidige toeristische aanbod, lopende projecten en de plannen voor de komende jaren. Vervolgens kijken we hoe dit aansluit op de ambities die in het Perspectief zijn vastgesteld. Op basis hiervan maakt Bureau Buhrs met de partners meerjarenplannen en een uitvoeringsplan voor 2021 en bieden we de sector handvatten om echt aan de slag te gaan met het Perspectief.


← terug