Diemen gaat digitaal!

Hoe doe je dat, bijeenkomsten met bewoners digitaal organiseren? Voor de medewerkers van de gemeente Diemen geen vraag meer. Zij kunnen nu aan de slag met het Handboek Digitale Participatie dat Bureau Buhrs samen met de organisatie ontwikkelde. Het handboek biedt een overzicht van alle verschillende digitale participatievormen en de tools die je daarbij het beste kan inzetten. De komende periode helpen we de gemeente om digitale participatie nog meer te verankeren in de organisatie, onder andere met digitale showcases en trainingen.

Positieve reacties
De coronacrisis heeft de wereld van participatie en communicatie op zijn kop gezet. De omslag van fysiek naar digitaal participeren is abrupt geweest maar blijkt structureel. De behoefte aan een gestructureerde en passende aanpak van digitale bijeenkomsten en participatievormen bij de gemeente Diemen is daardoor groot. Het Handboek  Digitale Participatie is daarbij een heel goed hulpmiddel, blijkt uit de vele positieve reacties vanuit de organisatie.

Vervolg
Voor het vervolg hebben we een aantal mooie plannen in de pijplijn. Zoals digitale showcases, technische factsheets en een kijkje achter de schermen van een digitale participatiebijeenkomst, om medewerkers te enthousiasmeren, opleiden en activeren. Met als doel betere digitale participatieprocessen die passen bij de medewerkers van de gemeente en de inwoners van Diemen.


← terug