Herijking citymarketing Enschede

Enschede is volop in beweging. Vooral als het gaat om cultuur, evenementen, innovatie en talentontwikkeling. Gemeente Enschede en Enschede Promotie werken samen om de stad te promoten. De huidige citymarketingvisie uit 2011 volstaat echter niet langer. De boodschap is versnipperd geraakt en de samenwerking kan effectiever. Er is dan ook behoefte aan een herijkte citymarketingvisie. Waarin duidelijk wordt gemaakt  wat de rollen en de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente, Enschede Promotie en de partners. Wij helpen bij deze opgave.

 

Samen met stakeholders beantwoorden we drie vragen. De eerste vraag is: waar zijn we van? Wij kijken naar de doelstellingen en de doelgroepen van de citymarketing. De tweede vraag is: wat zijn we dan? Samen schrijven we het verhaal van Enschede. Het verhaal van de stad, maar ook het verhaal van de markten,de bewoners, de bedrijven, de bezoekers en bollebozen. Tenslotte beantwoorden we de vraag: wie is waarvan? Organisatiescenario’s helpen ons de rollen en de taken van de gemeente, Enschede Promotie en haar partners precies vast te stellen. De antwoorden op de drie vragen leiden tot een herijkte citymarketingvisie waarmee de stad Enschede op de kaart kan worden gezet.


← terug