Lab-sessie Participatie en de Omgevingswet – hoe dan?

Programma Lab-sessie op 31 oktober 2019

‘Presentatie resultaten onderzoek onder overheden’

Participatie staat centraal in de Omgevingswet. Veel overheden zijn de afgelopen periode al concreet aan de slag gegaan met participatie en communicatie in de geest van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplannen en pilots. Maar we zien dat nog veel overheden met vooral praktische vragen zitten. Hoeveel participatie is genoeg? Wat wordt de rol van de raad bij het beoordelen van initiatieven? Hoe krijgen we ook de ‘unusual suspects’ aan tafel? En wat voegen zij dan toe?

Deze en andere vragen komen aan bod bij de tweede Lab-sessie over participatie en de Omgevingswet. Afgelopen zomer voerde Bureau Buhrs een exploratief onderzoek uit onder overheden. We onderzochten wat hun ambities en aanpak zijn op het gebied van participatie en de Omgevingswet, en vooral wat de belangrijkste knelpunten en uitdagingen zijn. De uitkomsten van dit onderzoek presenteren we tijdens de Lab-sessie op donderdag 31 oktober.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, toegelicht door sprekers van verschillende overheden, gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden en bespreken we concrete handvatten voor participatie in de Omgevingswet. Een interactief programma met veel ruimte voor vraag en antwoord!

Wanneer? Donderdag 31 oktober

Waar? A Lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Voor wie? Ambtenaren en bestuurders van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en medewerkers van ontwikkelaars, woningcorporaties en kennisinstellingen.

Deelnemen
Deelname is gratis en het aantal plaatsen beperkt. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 29 oktober via info@bureaubuhrs.nl.

Programma:

13.30 uur    Inloop

14.00 uur    Presentatie resultaten exploratief onderzoek Bureau Buhrs onder overheden

14.20 uur    Inzet leefstijlen bij participatie door Bureau Buhrs

14.45 uur    Presentatie en vraaggesprek met Carmen van der Kort (sr. Communicatieadviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Over de inzet van leefstijlen om bewoners te betrekken bij dijkversterkingen.

15.30 uur    Pauzeprogramma door Ludanta en YourXP
Over serious gaming bij participatie.

16.00 uur    Presentatie Marcel Tieman (Programmamanager Digitalisering Omgevingswet gemeente Utrecht, en trekker Digitaal Spoor Omgevingswet gemeente Amsterdam)
Over de rol van het Digitaal Stelsel bij participatie. Een gelijke informatiepositie, zodat inwoners beter en makkelijker meedenken en beslissen over hun buurt.

16.15 uur    Paneldiscussie
Over de inzet van (digitale) tools bij participatie.

16.45 uur    Afsluiting en borrel


← terug