Identiteitskompas voor stationsgebied Leiden

Samen met de Leidenaren heeft Bureau Buhrs een identiteitskompas voor het stationsgebied van Leiden ontwikkeld. Wij deden dit in opdracht van de gemeente. Het kompas is een digitale brochure die bestaat uit sfeerbeschrijvingen van het verleden, het heden en de toekomst. Ook bevat het kompas vier verhaallijnen (in woord en beeld) die het verhaal van het stationsgebied vertellen door de decennia heen én van de toekomst. Identiteit is een essentieel onderdeel van de gebiedsvisie voor het stationsgebied. Identiteit omvat het karakter, de sfeer en de gevoelswaarden van het stationsgebied. De identiteit is bepalend voor de invulling van het gebied en daarmee voor alle ontwikkelingen die er plaats gaan vinden.

 

Samen met de Leidenaren
Om tot een gedragen gebiedsvisie van het Stationsgebied te komen is het belangrijk dat de gewenste identiteit aansluit bij het beeld dat de Leidenaren ervan hebben. Het identiteitskompas maken we daarom samen met de stad. Zo hebben we onder andere een korte enquête onder bewoners gehouden. Die bijna 400 keer werd ingevuld. Ook hebben we met belangrijke stakeholders oriënterende gesprekken gevoerd en twee workshops gedaan. Het resultaat? Een eerste versie van het identiteitskompas in woord en met illustraties om het toekomstbeeld tot leven te brengen. Dit concept identiteitskompas wordt de komende weken aan de stad teruggelegd. Door middel van een enquête, online chatmomenten en inloopspreekuren scherpen we het kompas samen nog verder aan!


← terug