Participatiekompas voor Montfoortse initiatiefnemers

Wie in de gemeente Montfoort een eigen initiatief wil realiseren kan voortaan te rade bij een speciaal Participatiekompas voor initiatiefnemers. Het Participatiekompas gaat in op belangrijke en veelgestelde vragen rondom participatie bij initiatieven en geeft zeven gouden tips om zelf participatie te organiseren. Onder de Omgevingswet moeten initiatiefnemers namelijk zelf de omgeving betrekken bij de voorbereiding van hun plannen om een Omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Dat levert natuurlijk vragen op. Hoe pak je dat aan, participatie organiseren? Welke rol speelt de gemeente? En wanneer is participatie voldoende?

Participatie bij initiatieven
De gemeente Montfoort maakte de Folder voor initiatiefnemers waarin wordt uitgelegd hoe initiatiefnemers een plan kunnen indienen bij de gemeente. Door de Omgevingswet verloopt de procedure voor een vergunningsaanvraag namelijk anders dan we gewend zijn en participatie is daarbij een wezenlijk onderdeel. Bureau Buhrs vulde de Folder voor initiatiefnemers daarom aan met belangrijke informatie over participatie en stelde bijbehorend het Participatiekompas op. Hierin wordt uitgelegd op welke momenten in het vergunningstraject initiatiefnemers te maken hebben met participatie. Ook helpen we initiatiefnemers in zeven gouden tips stapsgewijs op weg om op een professionele manier participatie te organiseren.

Houvast
Met de Folder voor initiatiefnemers en het Participatiekompas hebben we duidelijke kaders opgesteld voor initiatiefnemers en voor de gemeente. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Een waardevolle houvast om nu al te experimenteren met werken in de geest van de Omgevingswet.


← terug