Onderzoek citymarketingorganisatie Vijfheerenlanden

Voor de fusiegemeente Vijfheerenlanden onderzoekt Bureau Buhrs op welke manier de citymarketing in de toekomst het beste kan worden georganiseerd. We doen dat samen en in overleg met verschillende betrokkenen en belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van de bestaande citymarketingorganisaties, de gemeente, de VVV en ondernemersverenigingen.

De gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan op 1 januari 2019, uit een fusie tussen verschillende steden, dorpen en kernen, waaronder Leerdam en Vianen. Voor die laatste twee zijn momenteel al citymarketingorganisaties aan de slag, maar gezien de gemeentelijke fusie rijst de vraag of citymarketing door verschillende organisaties de meest effectieve wijze is. Aan Bureau Buhrs de vraag om hier advies over te geven.

Werkwijze
Voor deze opdracht werkt Bureau Buhrs volgens de methode zoals beschreven in onze whitepaper ‘de organisatie van citymarketing’. Belangrijke vragen zijn onder andere hoe de organisatie er precies uit moet zien, of een formele of informele samenwerking met stakeholders wenselijk is en of de organisatie strategisch en/of uitvoerend aan de slag gaat.

Bureau Buhrs zal zich door middel van uitgebreid veldwerk de komende maanden inzetten om antwoord te geven op deze vragen. Zo dragen wij bij tot een optimale vormgeving van de citymarketingorganisatie in gemeente Vijfheerenlanden!

 

Wilt u de whitepaper ‘de organisatie van citymarketing’ graag ontvangen? Deze is per e-mail op te vragen via info@bureaubuhrs.nl.

 


← terug