In gesprek over de koers van Urk

Hoe moet Urk er in 2030 uit zien? Over die vraag gaat de gemeente Urk in gesprek met de Urker inwoners, ondernemers en organisaties, maar ook met de samenwerkingspartners en eigen medewerkers. De uitkomsten van deze gesprekken neemt de gemeente mee in de Omgevingsvisie. Bureau Buhrs begeleidt de gemeente bij deze gesprekken. Op de agenda staat een enquête over de identiteit van Urk en een serie (digitale) bijeenkomsten met een adviesgroep van inwoners. Ook organiseren we thematafels om met (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en andere partners in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen. Zo leggen we de basis voor een gedragen koers voor de toekomst van Urk. De Omgevingsvisie geeft aan wat de plannen voor de leefomgeving zijn op de lange termijn. Deze plannen maakt de gemeente niet alleen. Om een goed beeld te krijgen van wat interne en externe stakeholders belangrijk vinden voor de toekomst van Urk zoekt de gemeente breed de dialoog.


← terug