Toekomstbeeld recreatie Oostelijke Vechtplassen

Hoe zien de Oostelijke Vechtplassen er in 2030 uit? Welke vormen van recreatie zijn er? En welke recreanten komen naar het gebied? Deze en vele andere vragen over de toekomst van dit uitgestrekte natuurgebied worden beantwoord in hét toekomstbeeld van de Oostelijke Vechtplassen. Een gedetailleerde tekening die Bureau Buhrs met illustrator Sander de Knegt maakt met de inbreng van alle betrokken overheden, natuurbeheerorganisaties, (recreatie)ondernemers en bewoners. Het toekomstbeeld wordt hét ontwikkelperspectief voor de vele partijen die in dit gebied actief zijn. De Oostelijke Vechtplassen vormen een uitgestrekt gebied, waar onder andere de Ankeveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen onderdeel van zijn. Hier komen waterrecreatie, recreatie op land, horeca en verblijfsaccommodaties in alle denkbare vormen samen.
Overheden, natuurbeheerorganisaties, (recreatie)ondernemers en bewoners werken samen aan de opgaven voor de Oostelijke Vechtplassen. Denk aan de transformatie naar een vitale recreatiesector, kwaliteitsverbetering van het water en de samenhang tussen recreatie en natuur. We gaan op zoek naar de overeenkomsten in hun visies. De eerste succesvolle digitale workshop is achter de rug! Het toekomstbeeld werken we uit in een ontwikkelstrategie en agenda om het beeld werkelijkheid te maken.


← terug