Kwartiermaker citymarketing

Kwartiermaker citymarketing Velsen

Michel Buhrs is als kwartiermaker citymarketing in de gemeente Velsen aan de slag. De gemeente heeft de visie ‘Focus op IJmuiden’ vastgesteld en aan deze ambitieuze visie moet concreet vorm worden gegeven. De belangrijkste doelen van de citymarketing zijn: vergroten van de economische spin-off, versterken identiteit, verbeteren imago, versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders. Oftewel, de gemeente wil bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen naar Velsen/IJmuiden halen (of deze behouden en verbinden).

Vliegende maar ook gefundeerde start
Bureau Buhrs is gevraagd hiervoor een uitvoeringsplan op te stellen en voorstellen voor een organisatie- en financieringsvorm te doen. In opdracht van een bevlogen gemeentebestuur en samen met externe organisaties die actief zijn op de terreinen wonen, werken en bezoeken wordt de handschoen opgepakt. Bureau Buhrs levert de komende maanden op: 0-meting, brandsheets, campagneconcept, marketingplan en een organisatie- en financieringsvoorstel. Met de insteek dat de citymarketing daarna een vliegende, maar stevig gefundeerde, start kan maken.


← terug