Ontwikkelingsvisie

Ontwikkelingsvisie Almeersepoort

In opdracht van de Stichting Stad en Natuur en de provincie Flevoland maken we samen met Bureau Nieuwe Gracht een ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort naar de Oostvaarders Plassen. Aanleiding zijn de voorbereidingen om de Oostvaarders Plassen tot Nationaal Park te maken en de ambitie van Almere om een toegangspoort te creëren. Voor deze poort moet een locatie worden gezocht, een positionering worden gemaakt en een programmering en ruimtelijke plan worden voorgesteld.

Kernkwaliteiten en merkwaarden
Aan de hand van de BrandStation-methodiek bepalen we de kernkwaliteiten, doelgroepen en merkwaarden van de Poort. Vervolgens maken we een aantal vrijetijdsconcepten en ruimtelijke concepten voor de poort. De ontwikkelingsvisie wordt gebruikt als bouwsteen voor het Masterplan voor het Nationaal Park Oostvaarders Plassen i.o.


← terug