toeristische visie Maassluis | Bureau Buhrs

Toeristische visie voor Maassluis

De gemeente Maassluis heeft Bureau Buhrs gevraagd een toeristische visie voor de stad te schrijven. De gemeente wil in een kort en krachtig traject een visie formuleren op de toeristische marketing: hoe moet Maassluis zich – vanuit haar sterke punten – positioneren om mensen te verleiden hun vrije tijd in Maassluis te besteden. Bureau Buhrs gaat vanuit een frisse en kritische blik, in samenwerking met de gemeente en de stadspromotor, de koers uitzetten.

Keuze doelgroepen en organisatiemodel
In de opdracht staat naast de positionering op de toeristische markt ook de keuze voor de toeristische doelgroep(en) centraal: voor wie is Maassluis interessant? Daarnaast wil de gemeente op hoofdlijnen inzichtelijk hebben hoe de toeristische marketing georganiseerd moet worden en wat de financiële meerwaarde van toerisme voor de gemeente kan zijn. Om deze vraagstukken te beantwoorden voert Bureau Buhrs uitgebreid desk research uit. Hiervoor maken wij gebruik van de stappen uit onze eigen BrandStation-methodiek. Op basis van het onderzoek vullen wij de brandsheet in waarin het verhaal (de positionering) van Maassluis, gericht op toeristen, staat beschreven. Daarnaast stellen wij een advies op over een mogelijk organisatiemodel en brengen we de economische meerwaarde van toerisme voor Maassluis in kaart.

Voor de uitvoering van deze opdracht werkt Bureau Buhrs samen met gemeente Maassluis en de stadspromotor.


← terug