Lab-sessie leisure-beleving

16 NOVEMBER: LAB-SESSIE LEISURE-BELEVING IN STAD EN NATUUR

Een optimale leisure-beleving in stad en natuur. Hoe dan?!
Positioneren, programmeren en profileren met de Brandstation-methodiek

Op 16 november organiseert Bureau Buhrs de lab-sessie ‘Een optimale leisure-beleving in stad en natuur. Hoe dan?!’. Hierin delen we onze kennis en ervaring met u over het creëren van een belevenisvol leisure-gebied. Al bijna 10 jaar heeft Bureau Buhrs ervaring met het in de markt zetten van gebieden. Op 16 november zoomen we in op gebieden waarin leisure een centrale rol speelt.

Hoe zorg je er als gemeente, ondernemer, natuurorganisatie of (toeristische) marketingpartij voor dat jouw doelgroep de optimale leisure-beleving heeft? Hoe maak je een leisure-gebied bekend bij de doelgroepen? Hoe zorg je voor een passende programmering? En hoe houd je daarbij rekening met de belangen van bewoners, de capaciteit van het gebied en andere randvoorwaarden? Aan de hand van onze Brandstation-methodiek en veel praktijkervaring in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Almere, Lelystad, Maassluis en Heemskerk delen wij onze kennis over het positioneren, profileren en programmeren van leisure-gebieden. Natuurlijk horen we ook graag uw ervaringen!

Wanneer en waar?
Datum:          donderdag 16 november 2017
Tijd:               14.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur en borrel tot 18.00 uur)
Locatie:         A Lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam

De sprekers
• Leisure-expert Leonie van der Laan presenteert de Brandstation-methodiek, verfijnt voor leisure gebieden aan de hand van de casus ‘Plezierrivier de Rotte’. Samen met ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners uit Rotterdam en omgeving is een marketingcommunicatietraject doorlopen om de rivier de Rotte beleefbaar te maken.

• Kersverse junior adviseur Bram Hut deelt de resultaten van zijn masteronderzoek dat hij in opdracht van Bureau Buhrs heeft uitgevoerd. Het gebruik van en de waardering voor natuurgebieden blijkt te verschillen per doelgroep. Bram geeft een introductie op doelgroepen, belevingswerelden en natuurgebieden.

• Gebiedsmarketeer Thijs Box van gemeente Amsterdam laat zien hoe aan de hand van een scherpe positionering ArenaPoort, één van de belangrijkste leisure-gebieden van Nederland, ambitieus verder wordt ontwikkeld. ArenApoort gaat zich ontwikkelen tot een levendig multifunctioneel urban gebied met (inter)nationale aantrekkingskracht, aangejaagd door de vele leisure-voorzieningen.

• Senior-adviseur Marinka van Vliet was het afgelopen jaar betrokken bij de ontwikkeling van een van Nederlands populairste natuurgebieden: de Oostvaardersplassen. Zij zoomt in op het gebruik van visitor journeys om zo te komen van merk tot vraaggerichte programmering.

We eindigen de lab-sessie met de belangrijkste do’s and don’ts en een borrel.

Gratis deelname
Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. Bent u erbij? Laat het ons dan svp uiterlijk 13 november weten via info@bureaubuhrs.nl.

Volgende lab-sessie
Rondom het 10-jarig bestaan van Bureau Buhrs organiseren wij verschillende lab-sessies. Kom ook naar onze volgende lab-sessie op 1 februari 2018. Dan spreken we met u over participatie, de omgevingswet en belevingswerelden.

De lab-sessie is bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, natuurorganisaties, ondernemersverenigingen, toeristische organisaties en kennisinstituten.


← terug