Message house voor Regio Utrecht

In Regio Utrecht werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het creëren van ‘Gezond Stedelijk Leven’, met als missie de meest gezonde regio van Europa te worden met de meest leefbare economie. In opdracht van Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort heeft Bureau Buhrs hiervoor een ‘Message House voor communicatie’ ontwikkeld. Het resultaat is een boekje dat als framework dient voor communicatie. De boodschappen, feiten en creatieve visualisaties in de Message House bieden input voor ieders verhaal en geven richting aan verdere ontwikkeling van de regio. Bij het boekje hoort een set handzame kaarten waarop de kernboodschappen voor gezond stedelijk leven in Regio Utrecht staan, ook gespecificeerd voor wonen, werken en bezoeken Er moet namelijk consequent gewerkt worden aan de reputatie als gezonde, stedelijke regio en daarvoor is een goed verhaal nodig. Een verhaal dat verteld kan worden door diverse stakeholders met onderliggende eigen belangen en verhalen.

Het opgeleverde boekje dient als framework voor communicatie en geeft richting aan verdere ontwikkeling van de regio. Een belangrijk neven-resultaat van het proces is de gezamenlijke gedragenheid van het verhaal en de gezamenlijke stip op de horizon van diverse stakeholders. Een grote groep is betrokken: communicatiestrategen, lobbyisten van overheden en kennisinstellingen en directies van overheden, bedrijfsleven en citymarketingorganisatie. Nu de het verhaal staat, kan het worden uitgerold naar grotere groepen stakeholders in de hele regio volgens het ‘zwaan kleef aan’ principe. De Message House is daarom een levend document. De regio blijft immers in beweging. Er kan altijd nieuwe input aan het verhaal toegevoegd worden.


← terug