Lab-sessie citymarketing

Nationaal Congres Citymarketing nomineert Kampen

Kampen is genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee 2015. De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing. Dit landelijk congres wordt gehouden op 8 juni in de Zaanstreek. Bureau Buhrs met Michel Buhrs als kwartiermaker is nauw betrokken bij de citymarketing in Kampen. In opdracht van de gemeente en samen met diverse stakeholders hebben wij onder andere een strategisch plan opgesteld en campagnes georganiseerd.

De Nationale Citymarketing Trofee kent twee categorieën. In beide categorieën zijn er dit jaar vijf genomineerden. In de categorie boven 100.000 inwoners zijn dit Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam. In de categorie tot 100.000 inwoners zijn Helmond, Veenendaal, Den Helder, Kampen en Rhenen de genomineerde gemeenten.

Sinds de Kick-off bijeenkomst van de citymarketing op 31 maart 2014 is er veel gebeurd. De gemeente Kampen heeft het afgelopen jaar, in samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden, serieus werk gemaakt van de marketing van Kampen. In opdracht van de gemeente Kampen en in nauw contact met diverse betrokkenen heeft Bureau Buhrs gewerkt aan de oprichting van de stichting Kampen Marketing en zijn bestuursleden aangezocht. Ook is er een strategisch plan met het verhaal van Kampen opgesteld met een plan van aanpak voor 2015. Gelijktijdig met dit strategische traject zijn de krant en de promotiewebsite Kampen.nl gelanceerd. Ook zijn er campagnes geweest met abri’s, een TV-spotje, een tekenwedstrijd en een rondreizende ‘K’ om Kampen direct steviger op de kaart te zetten en ondernemers en inwoners bekend te maken met het nieuwe logo.


← terug