cursus Gebiedsmarketing

Voorjaar 2015: 2-daagse cursus Gebiedsmarketing

Werk je aan het imago van een winkelgebied of bedrijventerrein, zoek je naar onderscheidende propositie voor gebiedsontwikkeling of wil je woningen sneller afzetten? Bureau Buhrs geeft op dinsdag 19 mei en dinsdag 2 juni a.s. opnieuw de tweedaagse cursus Gebiedsmarketing. Geef je nu op en kies voor twee leerzame dagen met presentaties, praktijkcases en interactie met vakgenoten.

Tijdens de cursus maak je kennis met zowel beproefde methodieken als de laatste inzichten. De BrandStation-methodiek vormt de rode draad tijdens de cursus Gebiedsmarketing. De methodiek zorgt ervoor dat je (met meerdere partijen) gestructureerd het hele proces doorloopt. Van formulering van de opgave tot positionering. Van brandomschrijving tot creatief concept. Van bewijsvoering, beleid en bouwen tot een op maat gesneden marketing(strategie).

De methodiek vindt zijn oorsprong in het boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst voor locatie, wijk en stad’ dat inmiddels diverse malen is herdrukt en voor vele vakgenoten geldt als basisliteratuur. Ook wordt het door het hele land gebruikt bij opleidingen communicatie en marketing.  Daarnaast presenteren wij tijdens de cursus positioneringsmodellen met hun voor- en nadelen. Ook duiken wij diep in de consument en zijn beleving. Wie wil welke woning in welke buurt en hoe bereiken wij hen het best?

Een belangrijke ontwikkeling binnen het vakgebied is dat gebiedsmarketing en branding steeds meer leidend wordt bij gebiedsontwikkeling en het te realiseren woningaanbod. Tijdens de cursus staan we uitgebreid bij dit onderwerp stil. Hierbij komen essentiële zaken als productontwikkeling, openbare ruimte, het bepalen van merkwaarden, het ontwikkelen van een onderscheidend campagneconcept en marketingstrategie aan de orde.

De theorie en methodiek worden afgewisseld met een aantal praktijkcases. Met een aantal ga je zelf aan de slag. Het gaat om marketing-cases uit het hele land. Van een nieuwbouwwijk tot een volksbuurt. Van een centrumgebied tot een bedrijventerrein. En van inbreidingslocatie tot een winkelstraat. Hoewel het een bomvol programma is, blijft er voldoende tijd over voor de nodige afwisseling.

De cursusdagen vinden plaats in Amsterdam Noord in het hart van een van de meest enerverende gebiedsontwikkelingen (rondom A-Lab, EYE Filmmuseum, Overhoeks-toren en Tolhuistuin). De cursusdagen vinden plaats op dinsdag 19 mei en dinsdag 2 juni 2015 van 10.00 tot 17.30 uur in A-Lab, Overhoeksplein 2 in Amsterdam. De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen € 300,- (inclusief lunch). De cursus is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars, winkelmanagement, vastgoedeigenaars en bouwbedrijven. Andere belangstellenden zullen wij afhankelijk van geschiktheid en beschikbaarheid plaatsen. Schrijf je dus snel in door een e-mail te sturen naar info@bureaubuhrs.nl.

Michel Buhrs (Bureau Buhrs) is de hoofddocent van de cursus. Daarnaast zullen enkele gastsprekers aan het woord komen. Michel Buhrs is auteur van het eerste boek met de term gebiedsmarketing in de titel dat in 2008 verscheen: ‘Gebiedsmarketing, voor een succesvolle toekomst van locatie, wijk en stad’. Michel geeft regelmatig gastcolleges aan bijvoorbeeld de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast verzorgde Bureau Buhrs vijf jaar de Inholland Academy post-hbo trainingen Gebiedscommunicatie.


← terug