Positionering woonconcept

Positionering dorpsLandgoed

2Open ontwikkelt in samenwerking met het Innovatienetwerk een nieuw woonconcept, genaamd het dorpsLandgoed. Het dorpsLandgoed combineert wonen met natuurbeheer. Op een nieuw aan te leggen natuurlandgoed nabij een stad, wordt natuur ontwikkeld en een beperkt aantal moderne woningen gerealiseerd. Het landgoed is zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van het landgoed en beheren het ook gezamenlijk.

Bureau Buhrs is door 2Open en Innovatienetwerk gevraagd te helpen bij het positioneren van het dorpsLandgoed. In twee sessies met de betrokken partijen hebben we deze positionering vastgesteld. De postionering wordt vervolgens door MarketResponse gebruikt voor een grootschalig onderzoek naar de haalbaarheid van het woonconcept. Met dit onderzoek wordt gekeken hoe groot de vraag is naar het concept en welke doelgroepen geinteresseerd zijn.


← terug