Nieuw: het Amsterdam Life Sciences District

Het UMC, farmaceutische bedrijven en het Amsterdam Health and Technology Center zorgen voor een bijzondere dynamiek in Amsterdam Zuidoost. Het gebied biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Om deze ontwikkelingen te stroomlijnen, nieuwe bedrijven aan te trekken en het gebied op de kaart te zetten als ‘Life Sciences Cluster’ heeft Bureau Buhrs in opdracht van gemeente Amsterdam, het Amsterdam UMC en AHTI een positioneringstraject uitgevoerd. Met de positionering is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Om tot een sterke positionering te komen, heeft Bureau Buhrs interviews afgenomen met belangrijke partijen in het gebied en zijn andere life sciences clusters onderzocht. Op basis van werksessies met opdrachtgevers en stakeholders is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Vanuit de naam ‘Amsterdam Life Sciences District’, een nieuw beeldmerk, en o.a. een website en een brochure wordt de komende periode de communicatie ingezet.


← terug