Lab-sessie citymarketing

Nieuwe cursus: Professionalisering citymarketing

Veel gemeenten en stichtingen zijn actief bezig met citymarketing. Een groot aantal is hier al vijf tot tien jaar mee aan de slag. Er zijn echter ook veel gemeenten die citymarketing pas recentelijk hebben omarmd en nu staan voor verschillende organisatie- en financieringsvraagstukken. Wil je een stevige citymarketingorganisatie opzetten? Hoe kun je verdere positioneringsslagen maken? En hoe kun je de resultaten van citymarketing evalueren? Bureau Buhrs geeft op donderdag 15 oktober a.s. de training Professionalisering citymarketing. Geef je nu op en krijg antwoord op bovenstaande vragen.

We starten de training met de resultaten van een eigen onderzoek naar de wijze waarop de citymarketing van kleine en middelgrote steden is georganiseerd, hoe zij gefinancierd wordt, welke taken zij heeft en hoe resultaten gemeten en geëvalueerd worden. Nu de citymarketing zich als vak verder ontwikkelt, worden aspecten als monitoring, effectmeting en kosten-baten steeds belangrijker. Welke (economische) bijdrage levert citymarketing en hoe meet je die?

Tijdens de cursus maak je eveneens kennis met de beproefde BrandStation-methodiek die ervoor zorgt dat je ook bij citymarketing – bij uitstek een zaak van meerdere partijen en stakeholders – gestructureerd het hele proces van positionering doorloopt. Van formulering van de opgave tot positionering. Van brandomschrijving tot creatief concept. Van bewijsvoering, beleid en bouwen tot een op maat gesneden marketing(strategie). Daarnaast staan we uitgebreid stil bij diverse cases uit de praktijk. Michel Buhrs, Bart Kooijman en Marinka van Vliet vertellen vanuit hun praktijkervaringen als adviseurs citymarketing o.a. bij de gemeenten Kampen, Goes, Diemen, Hoorn, Uithoorn en Pijnacker-Nootdorp over organisatievraagstukken en professionalisering van de citymarketing in deze gemeenten en de keuzes die zijn gemaakt.

De cursus vindt plaats op donderdag 15 oktober 2015 van 10.00 tot 17.30 uur in A-Lab, Overhoeksplein 2 in Amsterdam. De kosten voor de cursus bedragen € 150,- (inclusief lunch). De cursus is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars, winkelmanagement, culturele instellingen, vastgoedeigenaren en bouwbedrijven. Andere belangstellenden zullen wij afhankelijk van geschiktheid en beschikbaarheid plaatsen. Schrijf je dus snel in door een e-mail te sturen naar info@bureaubuhrs.nl.

Michel Buhrs is de hoofddocent van de cursus. Michel geeft regelmatig gastcolleges aan bijvoorbeeld de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast verzorgde Bureau Buhrs vijf jaar de Inholland Academy post-hbo trainingen Gebiedscommunicatie. Daarnaast geven ook Marinka van Vliet en Bart Kooijman delen van de cursus Professionalisering citymarketing. Voordat zij bij Bureau Buhrs in dienst kwamen, waren zij beiden werkzaam bij Berenschot. Marinka en Bart hebben veel ervaring met het opzetten van citymarketingorganisaties en schreven hierover diverse publicaties.


← terug