Participatie bij Transitievisie Warmte Texel

Ook de gemeente Texel heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente overgaat van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Bureau Buhrs ondersteunde de gemeente met de participatie en communicatie hierbij. Belangrijk, de warmtetransitie is immers een ingrijpende verandering die van invloed is op de gehele samenleving. Voor de warmtetransitie is de betrokkenheid nodig van alle bewoners, ondernemers, pandeigenaren en andere stakeholders op Texel. Daarom is het van belang dat de Transitievisie Warmte bij Texel past en dat iedereen vanaf het begin al goed geïnformeerd wordt en de gelegenheid krijgt om mee te praten.

Participatietraject
We organiseerden twee online bijeenkomsten, voor zowel stakeholders als bewoners. Daarnaast hebben we het participatieplatform Texel Spreekt ingericht en een enquête uitgezet. Wij vroegen de deelnemers hoe zij tegen de warmtetransitie aankijken, wat het voor hen betekent en hoe zij daarin willen worden betrokken, geïnformeerd en ondersteund. Het communicatie- en participatietraject liep van juli tot en met oktober 2021.

Warmtetransitie nog abstract en ver weg
De resultaten van de participatie tot nu toe geven een duidelijk eerste beeld van de belangen, zorgen, kansen en overwegingen die spelen op Texel. Deze input wordt meegenomen in de volgende fase. In het vervolg wordt gekeken naar kleinschalige projecten en initiatieven, en komt de warmtetransitie letterlijk dichterbij huis. In deze fase wordt de communicatie en participatie geïntensiveerd en breder ingezet.


← terug