Inzet Burgerberaad bij energieplan Deventer

Om te komen tot een gedragen uitvoering van het energieplan wil de gemeente Deventer inwoners en stakeholders al vroeg in het traject laten participeren. Bureau Buhrs helpt de gemeente om deze participatie vorm te geven. Belangrijk onderdeel van de opdracht is te bepalen of hierbij een burgerberaad kan worden ingezet. Een instrument dat goed lijkt te passen bij de hoge betrokkenheid van de inwoners van Deventer.

Evaluatie eerder traject
Op dit moment werkt de gemeente aan de uitvoering van het energieplan, waarin de ambities en doelstellingen staan voor een energieneutraal Deventer. Onderdeel hiervan is een bijdrage aan de RES West Overijssel: het opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het afgelopen jaar heeft een participatietraject rondom de RES over met name de zoeklocaties voor windmolens geleid tot veel discussie. Daarom wordt in samenwerking met Bureau Buhrs meer tijd genomen voor het vervolg, waarbij wordt gestart met een evaluatie van het eerdere participatietraject.

Betrekken gemeenteraad en stakeholders
Vanaf de eerste stap, dus al bij het trekken van lessen tijdens de evaluatie van het eerdere traject, worden de gemeenteraad en stakeholders betrokken. De participatie dient als pilotproject van het participatiebeleid dat de gemeente aan het ontwikkelen is in het kader van de Omgevingswet.


← terug