Participatie openbare ruimte

Participatie bij plannen voor verzakte woonwijk

Bureau Buhrs begeleidt in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg de communicatie en bewonersparticipatie bij de aanpak van de verzakte woonwijk De Rietvink. Het betreft een technisch complex project waarbij de gemoederen hoog zijn opgelopen. De bewoners zijn niet alleen maar geïnformeerd over de plannen, maar juist intensief betrokken. In groepen dachten de bewoners mee over thema’s als parkeren, verkeersveiligheid, groen en bomen, speelruimte, verlichting en materiaal. Zo hebben de bewoners gevaarlijke verkeerssituaties aangegeven op de kaart en mogelijkheden genoemd om bijvoorbeeld het parkeren te optimaliseren. Door in kleine groepen te werken konden de bewoners met elkaar en met de ontwerper in gesprek over hun verbeterpunten en wensen voor hun straat en buurt. Plattegronden, situatiefoto’s, referentiebeelden en voorbeelden van materialen hielpen het gesprek zo concreet mogelijk te maken.

De openbare ruimte en de tuinen – dus niet de woningen – verzakken al vanaf de oplevering van de bouw begin jaren negentig. De bewoners maken zich zorgen over de verzakkingen en wat dat voor hun veiligheid en die van de wijk in het geheel betekent. Bijvoorbeeld voor de gasaansluitingen en de riolering. Behalve dat de kabels en leidingen integraal worden vervangen, wordt de wijk opgehoogd. Voor sommige delen van de wijk betekent dit een ophoging tot wel 75 centimeter. De aanpak en ophoging biedt tegelijkertijd kansen voor herinrichting van de openbare ruimte.

De bewonersbijeenkomsten zijn succesvol verlopen, er zijn veel ideeën ingebracht en het plan is verrijkt. Ook de betrokken wethouder is zeer verheugd over de betrokkenheid van de bewoners: ‘We weten dat de bewoners veel zorgen hebben over de verzakkingen. Het is daarom prijzenswaardig dat de bewoners hun blik op de toekomst kunnen richten en zo met ons meedenken.’


← terug