• OpdrachtgeverGemeente Diemen
  • Periode2015-2016
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpzetten citymarketing Diemen, met lokale stakeholders positionering bepalen, citymarketingplan ontwikkelen
  • SpecialismeCitymarketing
  • Citymarketing imago

Diemen beter op de kaart

De gemeente Diemen heeft Bureau Buhrs gevraagd de citymarketing van Diemen op poten te zetten. Een betere presentatie van het merk ‘Diemen’ moet bijdragen aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van de gemeente op de woning- en bedrijvenmarkt. Belangrijk uitgangspunt was om de citymarketing niet tot de gemeente te beperken maar vooral lokale stakeholders een prominente rol te geven.

De eerste stap was het maken van het verhaal van Diemen. Gezamenlijk met ondernemers, ont­wik­ke­laars, winkeliers en ver­te­gen­woor­di­gers van de culturele sector hebben we de kern­kwa­li­tei­ten en merkwaarden bepaald, zoals de uitstekende be­reik­baar­heid van Diemen en nabijheid van Amsterdam. Vervolgens zijn de doel­stel­lin­gen en doelgroepen vastgesteld en door middel van de Brand­sta­ti­on-me­tho­diek de po­si­ti­o­ne­ring en de propositie ontwikkeld. De uitwerking in een creatief concept heeft gezorgd voor verbinding in com­mu­ni­ca­tie­ve uitingen. De vervolg stap is om een ci­ty­mar­ke­ting­plan (uit­voe­rings­plan) op te stellen, met daarin ac­ti­vi­tei­ten, evenementen en net­werk­ont­wik­ke­ling..