• OpdrachtgeverGemeente Goes
  • Periode2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpstellen strategisch citymarketingplan voor Goes en een uitvoeringsagenda voor de komende jaren, samen met veel verschillende stakeholders.
  • SpecialismeCitymarketing

Kwartiermaker Citymarketing Goes

Goes is een gemeente met ruim 37.000 inwoners in de provincie Zeeland en het zakelijk centrum van de provincie. In 2012 is er een stichting Goes Marketing opgericht (publiek-private stichting) van waaruit citymarketing is opgezet. Na een positioneringstraject en het lanceren van het merk ‘Goes is Goes/d’ zijn wij als Bureau Buhrs aan de slag gegaan met de strategie om de citymarketing verder te professionaliseren. Daarvoor zijn wij als bureau in een multi-stakeholderveld gesprekken gaan voeren om citymarketing te duiden, wensen en behoeften te analyseren en kanaliseren en van daaruit partnerships aan te gaan en belangen te behartigen. Stakeholders die daarbij betrokken waren zijn: gemeente Goes, diverse andere gemeenten in Bevelanden en andere delen van Zeeland en Noord-Brabant, provincie Zeeland, Z4 (Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes), bewoners Goes en regio, ondernemers uit Goes en de regio, winkeliers, horeca, kennis- en onderwijs- en kennisinstituten, zorginstellingen, corporaties en projectontwikkelaars. Concreet heeft dit geleid tot een strategisch marketingplan met een uitvoeringsagenda. Daarnaast hebben we een nieuwe sponsor/partnerpropositie op maat voor de Stichting opgesteld en sponsorgesprekken gevoerd.