• OpdrachtgeverGemeente Kampen
  • Periode2014 - heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsKwartier maken, opstellen citymarketingplan en opzetten citymarketingorganisatie, organiseren zomer- en wintercampagne
  • SpecialismeCitymarketing

Hartelijke Hanzestad Kampen

Kampen is een eeuwenoude Hanzestad aan de rivier de IJssel. De Stadsbrug met gouden wielen en de historische binnenstad met honderden monumenten geven de stad een authentieke uitstraling. Kampen heeft de langste win­kel­straat van Nederland, een prettig woonklimaat en een rijk ver­e­ni­gings­le­ven. En de stad ligt te midden van vele na­tuur­ge­bie­den. Genoeg aan­kno­pings­pun­ten voor ci­ty­mar­ke­ting dus waar de gemeente en ondernemers in 2012 het initiatief toe namen.

Begin 2014 is Bureau Buhrs begonnen als kwar­tier­ma­ker voor de ci­ty­mar­ke­ting van Kampen. De opdracht was de ci­ty­mar­ke­ting­stra­te­gie, waarvan de contouren in 2012 waren neergezet, verder uit te werken. Daarnaast vroeg de gemeente ons concrete stappen te zetten in de sa­men­wer­king tussen partijen en het vergroten van draagvlak, en een basis te leggen voor een solide organisatie en fi­nan­cie­ring.

Inmiddels ligt er een ci­ty­mar­ke­ting­stra­te­gie, een or­ga­ni­sa­tie­voor­stel en een uit­voe­rings­plan voor 2015. Verder heeft Bureau Buhrs in 2014 samen met gemeente en ondernemers een zo­mer­cam­pag­ne en win­ter­cam­pag­ne ge­or­ga­ni­seerd. Met een te­ken­wed­strijd, abriposters, een rond­rei­zen­de levensgrote ‘K’, TV-spotje et cetera werden inwoners, bezoekers en ondernemers van Kampen bekend gemaakt met de ci­ty­mar­ke­ting en aangezet tot actie. De campagnes vormden ook de opmaat voor de in­ter­na­ti­o­na­le Hanzedagen die Kampen in 2017 organiseert.