• Opdrachtgever2Open en Innovatienetwerk
  • Periode2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsHulp bij positionering nieuw woonconcept
  • SpecialismeGebiedsmarketing
  • Positionering woonconcept

Positionering nieuw woonconcept dorpsLandgoed

2Open heeft in sa­men­wer­king met het In­no­va­tie­net­werk een nieuw woonconcept, genaamd het dorps­Land­goed ontwikkeld. Het dorps­Land­goed combineert wonen met na­tuur­be­heer. Op een nieuw aan te leggen na­tuur­land­goed nabij een stad, wordt natuur ontwikkeld en een beperkt aantal moderne woningen ge­re­a­li­seerd. Het landgoed is zoveel mogelijk zelf­voor­zie­nend. Bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van het landgoed en beheren het ook gezamenlijk.

Bureau Buhrs is door 2Open en In­no­va­tie­net­werk gevraagd te helpen bij het po­si­ti­o­ne­ren van het dorps­Land­goed. In twee sessies met de betrokken partijen hebben we deze po­si­ti­o­ne­ring vastgesteld. De po­si­ti­o­ne­ring is vervolgens door Mar­ket­Res­pon­se gebruikt voor een groot­scha­lig onderzoek naar de haal­baar­heid van het concept. Met dit onderzoek is gekeken hoe groot de vraag is naar het concept en welke doelgroepen geïnteresseerd zijn.