• OpdrachtgeverGemeente Ede
  • Periode2015-2016
  • Bijdrage Bureau BuhrsProcesbegeleiding
    Advies over koers citymarketing
  • SpecialismeCitymarketing

Koersbepaling citymarketing Ede

Ede is volop bezig met ci­ty­mar­ke­ting. Met projecten als De Smaak van Van Gogh en Food Unplugged heeft de gemeente samen met partners diverse projecten en ac­ti­vi­tei­ten uitgevoerd. Binnen en buiten de regio valt Ede steeds meer op als actieve gemeente op het gebied van food.

Ede wil met ci­ty­mar­ke­ting de stad op de kaart te zetten die past bij de uit­gangs­pun­ten uit de Visie Ede 2025. Met ver­schil­len­de partijen en ondernemers in en om Ede is intensief samen­ge­werkt aan ac­ti­vi­tei­ten op het gebied van ci­ty­mar­ke­ting. Deze ac­ti­vi­tei­ten gebeurden echter nog onvoldoende vanuit een over­koe­pe­len­de visie. Zowel binnen de organisatie als bij de partners is daar wel behoefte aan. De gemeente heeft aan Bureau Buhrs gevraagd om in een kort en krachtig traject de koers van de ci­ty­mar­ke­ting te bepalen en in kaart te brengen welke stappen vervolgens moeten worden genomen. Bureau Buhrs trad hierbij op als pro­ces­be­ge­lei­der en inspirator.

Met des­kre­search en interviews zijn de stand van zaken, maar vooral wensen, ver­wach­tin­gen en doel­stel­lin­gen voor de toekomst onderzocht. Op basis hiervan zijn we gekomen tot ver­schil­len­de scenario’s voor het vervolg. Die scenario’s geven antwoord op de vraag wat de koers van de ci­ty­mar­ke­ting moet worden. De scenario’s zijn getoetst tijdens een be­nen-op-ta­fel-ses­sie (BOT) met college en management. Op basis hiervan heeft Bureau Buhrs een advies opgesteld over de ci­ty­mar­ke­ting­koers, die de basis moet leggen voor een stevig huis van de city- en vrije­tijds­mar­ke­ting van Ede.