• OpdrachtgeverGemeente Velsen
  • Periode2015 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, creatief concept, citymarketingplan, lancering, uitvoering
  • SpecialismeCitymarketing
  • Citymarketing Ijmuiden lancering Telstar stadion

Kwartiermaker citymarketing voor gemeente Velsen

Michel Buhrs was als kwartiermaker al sinds 2015 betrokken bij de citymarketing van IJmuiden. Het project startte met een nulmeting om te zien hoe bedrijven, bewoners en bezoekers gemeente Velsen zien en ervaren. Met input van bedrijven en organisaties uit de buurt ontwikkelde Bureau Buhrs vervolgens een campagneconcept, website en een marketingplan.

De eerste strategische beslissing die direct is genomen, was de keuze voor IJmuiden als naamdrager van de gemeente Velsen. Vanwege de bekendheid van IJmuiden, omdat de grootste opgave daar ligt en omdat uit onze nulmeting bleek dat mensen nauwelijks wisten waar Velsen lag. De positionering van de gemeente Velsen zijn wij vervolgens gaan ‘laden’. Het ontwikkelde creatief concept .(punt)IJMUIDEN werd de naamdrager voor een jaarlijks festival, voor magazines, voor commercials en nog veel meer. Wij betrokken het bedrijfsleven door Alliantie Labs en een bedrijvenbrochure. En bezoekers door een guerrilla-actie: een weekend lang gratis busvervoer in Amerikaanse schoolbussen van Amsterdam en Haarlem naar het strand van IJmuiden.

Door bewoners, ondernemers en andere stakeholders het verhaal van IJmuiden te laten vertellen ontstond een breed draagvlak, veel enthousiasme en een geloofwaardige boodschap. In 2019 heeft het bestuur van de, (mede) door Bureau Buhrs samengestelde, Stichting Citymarketing Velsen het stokje overgenomen.