• OpdrachtgeverGemeente Heerhugowaard & gemeente Langedijk
  • Periode2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatie, communicatie, strategie, uitvoering
  • SpecialismeParticipatie

Draagvlak voor fusiegemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De Noord-Hollandse gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren. Om daar draagvlak voor te krijgen, zetten ze een uitgebreid participatie- en communicatietraject op. Bureau Buhrs begeleidde de gemeenten daarbij. In korte tijd organiseerde Bureau Buhrs samen met de gemeenten tien informatieavonden voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op deze avonden werden de aanwezigen bijgepraat en konden zij vragen stellen aan burgemeesters en wethouders. Daarnaast verschenen voor, tijdens en na het participatietraject een drietal magazines waarin bewoners werden meegenomen in de inhoud en het proces.

Toekomstperspectief: een schets van de nieuwe gemeente
Omdat beide gemeentebesturen willen dat burgers zich straks prettig voelen in de nieuwe gemeente, werd hen gevraagd hoe deze nieuwe gemeente eruit moet komen te zien. Om dit concreet te maken ontwikkelde Bureau Buhrs het – in de projecthuisstijl gekleedde –  platform www.langedijkenheerhugowaard.nl. Via dit platform konden inwoners van beide gemeenten laten weten wat zij belangrijk vonden, voor nu en in de toekomst. Ook konden bewoners ideeën en aandachtspunten meegeven gedurende en na het fusieproces. Bewoners vonden bijvoorbeeld dat het dorpse karakter van Langedijk behouden moet blijven en dat voorzieningen in de verschillende kernen moeten blijven bestaan. Inmiddels is ook de naam van de nieuwe gemeente gekozen door burgers: Dijk en Waard.