• OpdrachtgeverGemeente Noordoostpolder
  • Periode2019-heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, organisatieadvies
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Gebiedsmarketing Noordoostpolder

Van gemeente naar gemeenschap
De Noordoostpolder is een uniek stukje Nederland met een bijzonder verhaal. De gemeente werkt al een aantal jaren aan gebiedsmarketing, maar wil dat dit bijzondere verhaal meer van inwoners, instellingen en ondernemers zelf wordt. Zij zijn immers de beste ambassadeurs voor de Noordoostpolder. Bovendien zoekt de gemeente naar een meer overkoepelende benadering van gebiedsmarketing, niet alleen gericht op bezoeken, maar ook op wonen en werken in de Noordoostpolder. Bureau Buhrs begeleidt dit traject.

DNA van Noordoostpolder
Ons traject begon met het scherp krijgen van de positionering van de Noordoostpolder. Wat is het DNA van de Noordoostpolder en welke woorden en waarden horen daarbij? Met een campagne op sociale media en een #topinnop fotowedstrijd bereikten we veel enthousiaste mensen. Ook onderzochten we met enquêtes online en op straat hoe mensen denken over de Noordoostpolder.

Kenmerkend voor de Noordoostpolder zijn de rust en ruimte en de unieke ontstaansgeschiedenis. Maar de Noordoostpolder heeft meer in huis. Mensen blijken positief verrast te zijn na hun eerste bezoek. Gebiedsmarketing helpt om ook nieuwe doelgroepen aan te spreken met de kwaliteiten van de Noordoostpolder.

Samen doorpakken
De volgende stap is om samen met stakeholders uit te werken hoe gebiedsmarketing vanuit de gemeenschap moet worden georganiseerd. Ook gaan we aan de slag om een strategisch marketingplan op te stellen. Hierin werken we de strategie voor de gebiedsmarketing uit, en een concreet uitvoeringsplan. Hoe gaan we het merk uitdragen? En hoe bereiken we de doelgroepen? Samen gaan we het verhaal van Noordoostpolder vertellen!