• OpdrachtgeverGemeente Schiedam
  • Periode2019-2020
  • Bijdrage Bureau BuhrsEvaluatie, organisatieadvies
  • SpecialismeCitymarketing

Ex-ante evaluatie citymarketing Schiedam

Bureau Buhrs heeft in opdracht van de gemeente Schiedam een evaluatie van de organisatie van de Schiedamse citymarketing uitgevoerd. Citymarketing wordt in de stad gezien als belangrijk middel om meer (passende) bewoners, bezoekers en bedrijven te trekken. Het merk S’DAM staat voor jenever, kunst & cultuur en innovatief ondernemen. Schiedam wil de successen van de afgelopen jaren op het gebied van citymarketing uitbouwen. De stad bestaat in 2025 namelijk 750 jaar en heeft dus een mooie gelegenheid zichzelf écht in de kijker te zetten.

 

Aan de slag met verbeterpunten
De citymarketing in Schiedam bestaat door de gezamenlijke inspanningen van partijen zoals Stichting Promotie Schiedam, de gemeente en een aantal belangrijke partners uit de stad. Bureau Buhrs heeft op basis van interviews met deze betrokkenen de samenwerking tussen de verschillende partijen, de rol-en taakverdeling en de behaalde resultaten onder de loep genomen. Naast deze evaluatie heeft Bureau Buhrs vooral advies gegeven hoe de betrokken partijen slimmer en effectiever de organisatie van citymarketing kunnen inrichten.