Station Leiden wordt OV-knooppunt Leiden Centraal

De drukste plek van Leiden wordt een efficiënte vervoersknoop in een aantrekkelijk stationsgebied: hét visitekaartje van de stad. Bureau Buhrs schrijft de gebiedsvisie, samen met de gemeente en stedenbouwkundig architectenbureau PosadMaxwan. De gebiedsvisie behandelt in detail de ontwikkelingen van het stationsgebied van de toekomst.

Leiden is ongekend populair en vervult een steeds prominentere rol, regionaal en nationaal. De inrichting van het stationsgebied moet met de tijd mee. Door de veelheid aan opgaven is een visie op het gebied nodig. Diverse belanghebbende partijen denken mee. Een ambitieus project waar ‘verbinding’, ‘ontmoeting’ en ‘vergroening/verduurzaming’ centraal staan.

De opdracht voor het schrijven van de gebiedsvisie is een logisch vervolg op onze eerdere samenwerking. We vertaalden de uitkomsten van het identiteits- en positioneringsproject in een Identiteitskompas stationsgebied Leiden.


← terug